Услуга Цена/срок за издаване
Издаване на удостоверение за платено задължение
 • 40 лв. срок за издаване 7 работни дни
 • 50 лв. срок за издаване 3 работни дни
 • 70 лв. срок за издаване 1 работен ден
Издаване на справка за рефинансиране на задължение и изпращането му до институция/клиент или Удостоверение за актуално състояние на всички задълженията на клиент на АКПЗ /платени и неплатени/
 • 40 лв. срок за издаване 7 работни дни
 • 50 лв. срок за издаване 3 работни дни
 • 70 лв. срок за издаване 1 работен ден
Издаване на Удостоверение за подадена информация за изплатен дълг в ЦКР и изпращането му до институция/клиент
 • 50 лв., като срокът за издаване е обвързан с дата, на която изпълняваме законовото си задължение предоставяме на информация в ЦКР
Важно!!!
Горепосочените такси са валидни за издаване на документ за до 3 броя задължения. За всяко следващо задължение се заплаща допълнителна такса от 10 лв.


 • Цените са с включено ДДС и се плащат само по банков път, по следната банкова сметка: BG30STSA93000024737945, Банка ДСК, с титуляр: АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” АД.
 • Срокът за издаване на документ започва да тече от датата на получаване на молба за издаване на документа, с приложено платежно нареждане за внесена такса.
 • При невъзможност документът да бъде подписан на хартиен носител, същият ще бъде подписан само с Квалифициран електронен подпис (КЕП), който има силата на саморъчен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ.
 • Документите, които се изпращат по електронен път, могат да бъдат подписвани с Квалифициран електронен подпис (КЕП), който има силата на саморъчен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ.
 • Всички документи се изпращат по електронен път или с куриер за сметка на от „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” АД /АКПЗ/, като дружеството не носи отговорност за датата, на която документа ще бъде получен.
 • Документите могат да бъдат получавани и в офис на дружеството, лично от молителя или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
Настоящата Тарифа е одобрена на дата 24.06.2024 г. от изпълнителния директор на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” АД.

Тарифа за дължимите административни такси за издаване на документи от АКПЗ АД (PDF)

Сертификати

Контакти

Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД Ви информира, че се извършват обаждания и се разпращат фалшиви електронни съобщения по Viber от името и/или с логото на дружеството ни. В съобщенията/обажданията се уведомява, че клиентът има задължения и трябва да заплати определена сума за погасяването му. Тези съобщения представляват измамна схема, в която се използwа името на дружеството ни с цел неправомерно събиране на задължения. Като подател на съобщенията се визуализира нашето лого и част от името на АКПЗ. Viber съобщения от АКПЗ се изпращат единствено от официалния бизнес акаунт на Дружеството в съответното приложение.

Молим клиентите ни да имат предвид, че „Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД не изпраща съобщения от такъв телефон - 0876 25 25 25. Ако имате съмнения, че сте получили съобщение или обаждане от лице, което се представя за наш служител, а не е, може да се свържете с нас на следните телефони: 0700 200 27; 02 444 10 10 или имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да Ви потвърдим, че имате задължение към нас, както и да Ви укажем начините за плащане.

Молим всички наши клиенти, които са получили подобни съобщения или обаждания, да ни информират своевременно и да ни съдействат като ни предоставят данни и информация за получените от тях нерегламентирани съобщения.

Бихме искали да Ви уведомим, че са предприети всички законови действия и мерки, като са сезирани компетентните държавни органи, с цел защита на правата и интересите ни върху регистрираната търговската марка, имиджа и репутацията на Дружеството, защото „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД е компания с висок етичен стандарт, която високо цени клиентите си и има за цел да бъде техен коректен партньор.