Услуга Цена/срок за издаване
Издаване на удостоверение за платено задължение
 • 20 лв. срок за издаване 7 работни дни
 • 30 лв. срок за издаване 3 работни дни
 • 40 лв. срок за издаване 1 работен ден
Издаване на справка за рефинансиране на задължение и изпращането му до институция/клиент
 • 20 лв. срок за издаване 7 работни дни
 • 30 лв. срок за издаване 3 работни дни
 • 40 лв. срок за издаване 1 работен ден
 • + 10 лв. за всеки следващ кредит
Издаване на Удостоверение за подадена информация за изплатен дълг в ЦКР и изпращането му до институция/клиент
 • 30 лв., като срокът за издаване е обвързан с дата, на която изпълняваме законовото си задължение предоставяме на информация в ЦКР
Издаване на Удостоверение за актуално състояние на всички задълженията на клиент на АКПЗ /платени и неплатени/
 • До 3 задължения - 20 лв. срок за издаване 7 работни дни
 • 30 лв. срок за издаване 3 работни дни
 • 40 лв. срок за издаване 1 работен ден
 • + 10 лв. за всеки следващ кредит

 • Цените са с включено ДДС и се плащат само по банков път, по следната банкова сметка: BG30STSA93000024737945, Банка ДСК, с титуляр: АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” АД.
 • Срокът за издаване на документ започва да тече от датата на получаване на молба за издаване на документа, с приложено платежно нареждане за внесена такса.
 • При невъзможност документът да бъде подписан на хартиен носител, същият ще бъде подписан само с Квалифициран електронен подпис (КЕП), който има силата на саморъчен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ.
 • Документите, които се изпращат по електронен път, могат да бъдат подписвани с Квалифициран електронен подпис (КЕП), който има силата на саморъчен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ.
 • Всички документи се изпращат за сметка на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” АД /АКПЗ/ по Български пощи, като дружеството не носи отговорност за датата, на която документа ще бъде получен. Документът може да бъде изпратен по електронен пък или с куриер за сметка на клиента, като цената на куриерската услуга в размер на 6 лв. се заплаща заедно с таксата за издаване на документа, като до малките населени места, в които няма офис на куриера „АКПЗ“ АД си запазва правото да променя цената на куриерската услуга.

Настоящата Тарифа е одобрена на дата 09.01.2023 г. от изпълнителния директор на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ” АД.

Тарифа за дължимите административни такси за издаване на документи от АКПЗ АД (PDF)

Сертификати

Контакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД