Правила и условия за ползване

Този уеб сайт е собственост на „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД. Дружеството има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. Интернет-страницата (Сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя основна информация за партньори и услуги, предлагани от „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите, свързани с Интернет-комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие, приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на Сайта.

Авторско право

Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в Закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД или неговите партньори.

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници

Сайтът цели да осигури облекчен достъп на клиентите на „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на Сайта, следва да имате предвид, че предоставената информация: е възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.

Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в Сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.

Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Конфиденциалност

Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни

Защитата на личните данни на посетителя на този уеб-сайт се урежда от Политика за защита на личните данни на "Агенция за контрол на просрочени задължения", публикувана на самия с уеб-сайт, в секция „Поверителност“.

Този сайт съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки, банери) към други уеб сайтове, поддържани от негови партньори или от трети страни. Ако посетител на този сайт избере да следва връзките към сайтове на трети лица. Дружеството в никакъв случай не трябва да бъде отговорно за общите условия, свързани с управлението и защитата на личните данни, приложими към свързани сайтове.

Освен това, посетителите на нашия уеб-сайт имат право на достъп до данни, свързани с тях и право да възразят срещу обработването на тези данни.

Правила за използване на „бисквитки”

Всички правила и информация, касаещи „Бисквитките“ са посочени на този уеб-сайт, в секция „Бисквитки“.


Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД