Регистрация в БНБ

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД е финансова институция, регистрирана в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, издадена от Българска народна банка, към Българска народна банка под № BGR00467 със заповед на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, № БНБ-132131/14.12.2022 г., с основен предмет на дейност „Придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от, както и дейност по извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения към банкови и финансови институции, комунални дружества, застрахователни компании и др.


Администратор на лични данни

Като администратор на лични данни Агенция за контрол на просрочени задължения АД спазва разпоредбите на Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR") и Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

Пълноправен член на АУВ

Считано от месец април 2017 г., „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД е пълноправен член и на Асоциация за управление на вземания (АУВ). Това е професионална организация с нестопанска цел, чиято мисия е разпространението и утвърждаването на добрите практики в сферата на събиране на вземания в България. Асоциацията, като единственият пълноправен представител на България в Европейската федерация на колекторските асоциации (FENCA) има ангажимент да съблюдава строгите критерии за членство в АУВ, които да гарантират, че членовете и спазват законовите изисквания и прилагат добри практики за управление на вземания, съгласно Етичния кодекс на същата.

СертификатиКонтакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД