Регистрация в БНБ

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД е финансова институция, регистрирана в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, издадена от Българска народна банка, към Българска народна банка под № BGR00349 със заповед на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор“, № БНБ-72794/03.08.2015 г., с основен предмет на дейност „Придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от, както и дейност по извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения към банкови и финансови институции, комунални дружества, застрахователни компании и др.


Администратор на лични данни

Като администратор на лични данни Агенция за контрол на просрочени задължения ООД спазва разпоредбите на Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR") и Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

Пълноправен член на АУВ

Считано от месец април 2017 г., „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД е пълноправен член и на Асоциация за управление на вземания (АУВ). Това е професионална организация с нестопанска цел, чиято мисия е разпространението и утвърждаването на добрите практики в сферата на събиране на вземания в България. Асоциацията, като единственият пълноправен представител на България в Европейската федерация на колекторските асоциации (FENCA) има ангажимент да съблюдава строгите критерии за членство в АУВ, които да гарантират, че членовете и спазват законовите изисквания и прилагат добри практики за управление на вземания, съгласно Етичния кодекс на същата.

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД е предприятие, осигуряващо временна работа съгласно Закона за насърчаване на заетостта, на което е издадено Удостоверение за регистрация № 203 от 22.05.2017 г., с валидна регистрация до 22.05.2022 г.

СертификатиКонтакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.03.2022 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ ООД