"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е стабилен, отговорен и лоялен партньор на „Банка ДСК“ АД. В сътрудничеството ни с външни агенции при продажба на вземания, дружеството е един от основните ни партньори, като съвместната ни работа датира от 2018 г.

Доротея Николова
Изпълнителен директор
"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е стабилен, отговорен и лоялен партньор на „Клиър Лендинг” АД. Съвместната ни работа започна през 2017 година от когато дружеството е наш партньор в сферата на изкупуването на просрочени вземания. Дружеството използва иновативни системи и методи за анализи в управлението на портфейлите от вземания. Наред с високите стандарти на работа, основен приоритет на екипа на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е запазване на добрата репутация и име на своите клиенти. Считам "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД за надежден и сигурен партньор, на чиято коректност ще разчитам и в бъдеще.

Лоик льо Пишу
Изпълнителен директор
"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е наш надежден и отговорен партньор. Агенцията се отличава и със своята лоялност към БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България.

Цветомира Седянкова
Мениджър Съдебно събиране и събиране на място
Компанията разполага с висококвалифициран екип, който е изключително гъвкав и опитен с оглед спецификата по управление и събиране на просрочени вземания по отпуснатите кредити. Компанията доказва, че е надежден и лоялен бизнес партньор, който изпълнява коректно, отговорно и в срок поетите ангажименти и чиито екип се справя качествено и професионално с поставените му задачи.

Галин Тодоров
Изп. Директор на "Изи Асет Мениджмънт" АД
"Агенция за контрол на просрочени задължения" АД предлага ефективно и качествено сътрудничество в областта на събиране на вземания. Дружеството разполага с екип от професионалисти, които в съвместната ни работа демонстрират гъвкавост и опитност по отношение на договорените ни отношения, бързина и коректност в обработването на подадената информация.

Десислава Димитрова
Управител
Дружеството е наш основен партньор в сферата на управление на просрочени вземания по отпуснатите от нашето Дружество кредити. Съвместната ни дейност показва, че "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД изпълнява ангажиментите си професионално, чрез ефективен стил на работа и задълбочен опит в събирането на просрочени вземания.

Цветан Кръстев
Управител
Основно преимущество на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е обстоятелството, че разполага с висококвалифицирани мениджъри с дългогодишен практически опит и доказан експертен екип. Те притежават знания и умения и са основно специализирани в събирането на просрочени вземания по необслужвани от заемателите парични кредити. В изпълнение на своите задължения, експертите стриктно спазват и се съобразяват с действащото в България законодателство.

Николай Николов
Изпълнителен директор
За времето на съвместната дейност между "ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД и "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД са изградени коректни работни отношения на основата на диалог и без забележки към нивото и качеството на извършената от Дружеството дейност. Наред с високите стандарти на работа, основен приоритет на екипа на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е запазване на добрата репутация и име на своите клиенти.

Даниел Шопов
Управител
Основно преимущество на "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД е обстоятелството, че разполага с висококвалифицирани мениджъри с дългогодишен практически опит, доказан експертен екип и изградена мрежа от опитни юрисконсулти в цялата страна. Те притежават знания и умения и са основно специализирани в управлението и събирането на просрочени вземания. В изпълнение на своите задължения, експертите стриктно спазват и се съобразяват с действащото в България законодателство.

Петър Дамянов
Управител
Съвместната ни работи започна в началото на тази година, от когато дружеството е наш основен партньор в сферата на изкупуването на просрочени вземания по различни парични заеми. Съвместната ни дейност към настоящия момент показва, че "Агенция за контрол на просрочени задължения" АД се базира на експертен опит, с цел да предостави най-доброто на контрагентите си, като работи по най-високите стандарти за индустрията и представлява клиентите си стриктно спазвайки рамките на закона, защитавайки доброто име и репутацията на клиентите си.

Владислав Инджов
Управител

СертификатиКонтакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД