Често задавани въпроси - Клиенти

Често задавани въпроси - Клиенти
 • 01. Как да разбера дали „Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД е легитимна компания?
  Бихте могли да проучите Дружеството в интернет и да се обадите на посочения в сайта телефонен номер, за да проверите дали действително то се е свързало с Вас и дали фигурирате в неговата база данни със задължения за събиране. Големите и утвърдени компании са членове на асоциации и участват в браншови дейности, така че Вие бихте могли да проверите дали свързалата се с Вас агенция членува в местни браншови организации (напр. Асоциацията на колекторските агенции в България и ACA International – The Association of Credit and Collection Professionals). Може да проверите легитимността на компанията и като се свържете с Вашия кредитор, който ще удостовери, че има сключен договор с нас. Освен това дружествата, които събират задължения след покупката им чрез подписване на договор за цесия, следва да са вписани в Регистъра на финансовите институции, воден от БНБ. Можете да проверите на сайта на БНБ, дали дружеството фигурира в регистъра.

 • 02. Защитени ли са личните ми данни, с които разполага „Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД?
  Компаниите, които работят в областта на събиране на просрочени вземания, са Администратори на лични данни и са отговорни за тяхното правилно и законосъобразно съхранение. Това означава, че се спазват всички процедури относно обработването и съхраняването на личните данни на задължените лица. Данните са защитени ,както вътре в самата организация (с тях работят само оторизирани лица), така и от външна неправомерна намеса. Като администратор на лични данни, компанията спазва разпоредбите на Общият регламент за защита на личните данни на физическите лица 679/2016 година ("GDPR") и Закона за защита на личните данни и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка лични данни.

 • 03. Какви действия за събиране на просрочени вземания, използва „Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД?
  Действията за събиране на вземания, които използва „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД са следните: изпращане на уведомителни писма и кратки текстови съобщения, електронна кореспонденция, разговори по телефон и гласови съобщения,изпращане на писмена кореспонденция, сключване на споразумения. Основната цел на посочените действия е да се постигне споразумение с Вас за изплащане на задължението Ви. За тази цел анализираме всички възможности за погасяване на неизплатеното задължение и предлагаме индивидуални решения за плащане. От изключителна важност след подписване на споразумението е същото да бъде спазвано стриктно. Това Ви гарантира по-малко допълнителни разходи и непредприемане на принудителни действия срещу Вашето имущество.

 • 04. Получих покана за доброволно изпълнение на парично задължение от Агенция за контрол на просрочени задължения. Това законно ли е?
  Агенция за контрол на просрочени задължения има право да изпрати до Вас покана, съдържаща информация за Вашето задължение на база на сключен договор между Вас и Вашия кредитор. Най-добрата реакция от Ваша страна е да се свържете с нас както на тел. 0700 200 27 (без допълнително таксуване, съгласно тарифния Ви план), така и на имейл – info [at] debtagency.bg. Ние ще Ви информираме за Вашето задължение и ще Ви дадем варианти за неговото погасяване. Доста често Ви даваме възможност за отсрочване или временно намаляване на вноските Ви по задължение. Ако не се свържете с нас, не бихте могли да използвате тези възможности и Вашето вземане може да премине в съдебна фаза, където разноските нарастват многократно. В случай, че е възникнало недоразумение и задължението Ви, посочено в поканата е изплатено или пък полученото обаждане и/или писмо е за лице, което не познавате или вече не живее на посочения адрес, най-добре би било да ни се обадите на телефон 0700 200 27 (без допълнително таксуване, съгласно тарифния Ви план), и да споделите за случая, за да може да направим проверка и да избегнем бъдещи недоразумения, както и да ни съобщите за промяната и да ни кажете дали знаете новия телефонен номер и/или адрес на лицето, за да се свържем с него и да не Ви безпокоим повече.

 • 05. Защо кредитът ми е отпуснат от една фирма, а сега трябва да плащам на друга фирма. Това законно ли е?
  Всеки кредитор може да вземе решение да продаде свое вземане. Тази продажба се нарича цесия. Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с всички привилегии и обезпечения. За извършването на цесия не се изисква съгласието на задълженото лице, нито неговия подпис. Когато новият кредитор е упълномощен за това, той уведомява задълженото лице за извършената цесия. След прехвърляне на вземането, задълженото лице може и трябва да извършва плащания единствено към новия кредитор.

 • 06. Получих обаждане по телефона от Агенция за контрол на просрочени задължения. Това законно ли е?
  Когато подписвате договор с компания, в него Вие се съгласявате в случай на забава на плащане с Вас да бъде осъществяван контакт. На база сключен договор между нас и компанията, ние се явяваме като Ваш кредитор или като неин представител. Разговорите, които провеждат нашите оператори, винаги са в духа на добрия тон и единствената им цел е да разберат повода за неплащане на задълженията и да Ви помогнат да стабилизирате личните си финанси.

 • 07. С мен се свърза „Агенция за контрол на просрочени задължения“ АД. Какво да правя? Не е ли най-добре просто да игнорирам писмото / обаждането и да изчакам?
  Бездействието е най-лошият вариант за действие в подобна ситуация и не е решение на проблема, а само може да го задълбочи. Ако сте убедени, че претенцията е неоснователна, уведомете ни и ние ще проучим случая. Ако сте наясно, че претенцията е законосъобразна, но не сте в състояние да платите към настоящия момент, също е най-добре да се свържете с нас, за да сключим споразумение за разсрочване на задължението. Ако се опитвате да се укривате, това само може да доведе до натрупването на допълнителни разходи върху дълга Ви. Ако изплатите задължението напълно, бихте могли да подобрите значително кредитния си рейтинг, което повишава значително възможността Ви за достъп до нови кредити и стоки на изплащане.

 • 08. Как да съм сигурен, че като се свържа с Вас, Вие няма да започнете да ме притеснявате ежедневно?
  Агенция за контрол на просрочени задължения спазва най-добрите практики при събиране на вземания, а освен това държи и на доброто си име в обществото. Нашата практика не е свързана с непрестанни съобщения и напомняне. След като вече сме се свързали с Вас или Вие сте ни се обадили или написали мейл и ние сме Ви уведомили за Вашето задължение, сме направили първата крачка към уреждане на отношенията Ви с нас. В случай че спрете да изпълнявате сключеното споразумение или не направите обещаните плащания, Агенция за контрол на просрочени задължения ще Ви уведоми за стартиране на съдебни действия срещу Вас.

 • 09. Невъзможно ми е да платя цялата сума наведнъж – Може ли нещо да се направи?
  Ако дължимата сума е в голям размер и нямате възможност да я изплатите наведнъж, най – добрият вариант е да се свържете с нас и да обсъдим ситуацията и възможностите за разсрочване на задължението. Обикновено се предлага схема за погасяване, която е съобразена с Вашите доходи. И все пак е важно да се знае, че бързото изплащане на задължението ще Ви спести начисляването, както на лихви за просрочие, така и извършването на допълнителни разходи по събирането на дълга. В противен случай дългът би могъл да се увеличи значително.

 • 10. Ако не платя задълженията си и не се постигне споразумение, какво се случва?
  Вие вече сте вписан в Централен кредитен регистър към БНБ като некоректен платец. Това означава, че в бъдеще няма да може да ползвате кредити, да взимате стоки на изплащане и т.н., докато не покриете задълженията си. В случай, че извънсъдебните способи за събиране не постигнат резултат, спрямо Вас ще бъде стартирана съдебна процедура, която включва образуване на частно гражданско дело и след издаване на изпълнителен лист, се образува и изпълнително дело пред компетентен съдебен изпълнител. За иницииране на съдебния процес ще бъдат заплатени съдебни разходи, съгласно законовите норми, които ще увеличат дълга значително и впоследствие същите ще бъдат заплатени от самия Вас. След като делото е приключило, то бива предадено на съдебен-изпълнител, който може да запорира Вашето трудово възнаграждение, банковите Ви сметки, имуществото Ви, както и, в краен случай, да прибегне до неговото разпродаване на публичен търг.

  С оглед на изложеното, за Вас е много по - добре да потърси контакт с АКПЗ, за да постигнем споразумение за извънсъдебно изплащане на задължението. Ако изплатите задължението напълно, бихте могли да подобрите значително кредитния си рейтинг, което повишава значително възможността Ви за достъп до нови кредити и стоки на изплащане.

  Нашата цел е да избегнете всички тези законови последствия и да уредите задълженията си доброволно.

Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД Ви информира, че се извършват обаждания и се разпращат фалшиви електронни съобщения по Viber от името и/или с логото на дружеството ни. В съобщенията/обажданията се уведомява, че клиентът има задължения и трябва да заплати определена сума за погасяването му. Тези съобщения представляват измамна схема, в която се използwа името на дружеството ни с цел неправомерно събиране на задължения. Като подател на съобщенията се визуализира нашето лого и част от името на АКПЗ. Viber съобщения от АКПЗ се изпращат единствено от официалния бизнес акаунт на Дружеството в съответното приложение.

Молим клиентите ни да имат предвид, че „Агенция за контрол на просрочени задължения “ (АКПЗ) АД не изпраща съобщения от такъв телефон - 0876 25 25 25. Ако имате съмнения, че сте получили съобщение или обаждане от лице, което се представя за наш служител, а не е, може да се свържете с нас на следните телефони: 0700 200 27; 02 444 10 10 или имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да Ви потвърдим, че имате задължение към нас, както и да Ви укажем начините за плащане.

Молим всички наши клиенти, които са получили подобни съобщения или обаждания, да ни информират своевременно и да ни съдействат като ни предоставят данни и информация за получените от тях нерегламентирани съобщения.

Бихме искали да Ви уведомим, че са предприети всички законови действия и мерки, като са сезирани компетентните държавни органи, с цел защита на правата и интересите ни върху регистрираната търговската марка, имиджа и репутацията на Дружеството, защото „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД е компания с висок етичен стандарт, която високо цени клиентите си и има за цел да бъде техен коректен партньор.