Позволете ни да управляваме Вашите несъбрани вземания вместо Вас!

Основната цел на АКПЗ е да реализира плащания към партньорските си компании, като по този начин им спести време и ресурси по обслужването на портфейла им от лоши вземания, осигурявайки им енергия и спокойствие, за да се съсредоточите във Вашата основна търговска дейност. С партньорската си нагласа с цел постигане на очакваните резултат, АКПЗ Ви гарантира ползотоврно и дългосрочно сътрудничество.

Като доставчик на решения за събиране на вземания, „Агенция за контрол на просрочени задължения“ (АКПЗ) предлага най-подходящите методи за събиране, които са приложими за Вашата сфера на дейност. Методите, използвани от дружеството, са изцяло съобразени с приложимото законодателство.

Ефективната ни организационна структура позволява обработката на огромен брой случаи при пълна прозрачност и подробна отчетност за всяко извършено действие. Възнаграждението се формира на база реално събрана сума, като конкретният процент комисионна зависи от стадия просрочие на възложените вземания.

СертификатиКонтакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД