В основата на успешния бизнес винаги стои добрият екип. „Агенция за контрол на просрочени задължения“ (АКПЗ)  разполага с над 70 служители, в четири офиса на територията на България и един в Румъния. Централният офис се намира в София, а представителствата в страната са в Варна и Велико Търново.

Основен фокус на компанията е така нареченото „меко събиране“ чрез служители в кол център, чийто брой непрекъснато расте. В основата на успеха на АКПЗ стои и силният юридически отдел. Сериозен екип от юрисконсулти извършват дейност на територията на цялата страна, като комуникират с местните съдилища и с изградена мрежа от съдебни изпълнители. Дейността на компанията е подпомагана от административен персонал и професионален аналитичен екип.

Служителите на АКПЗ успешно се адаптират към спецификите на различни по вид вземания с оглед опита и многообразието на бизнес партньорите на дружеството. Високото ниво на професионализъм е подкрепено от етичните норми, заложени при разговорите с клиентите ни. Те гарантират запазване имиджа на кредитора и не накърняват достойнството на клиента, което цели да бъде съхранен контактът с него за в бъдеще, тъй като за АКПЗ задължените лица не са длъжници, а партньори.

  • Офиси 4
  • Мениджърски екип 7
  • Юрисконсулти в офисите 19
  • Административен персонал 17
  • Кол Център 29
  • Общо 72
Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД