Изкупуването на вземания е добър способ, с който да осигурите бърза ликвидност на Вашите вземания.

„Агенция за контрол на просрочени задължения“ (АКПЗ) изкупува различни по вид и характер вземания, като поема риска вместо Вас относно тяхната събираемост.

Чрез екип от бизнес анализатори, ползващи статистически модели и анализи, предлагаме справедлива цена за просрочените вземания. Подхождаме партньорски и в дух на кооперативност към нашите клиенти, така че договорените условия по всяка сделка да бъдат удовлетворяващи и за двете страни.

Вие получавате договорената цена веднага и нямате последващ ангажимент, като ние Ви гарантираме, че ще запазим имиджа на Вашата компания. Цената на всяко вземане е различна и зависи от вида на задълженото лице (физическо или юридическо лице), размера на вземането, валутата, срока на просрочията и други.

Всеки пакет вземания се разглежда от нашите бизнес анализатори и се оценява внимателно, като всички подробности се обсъждат с партньорите ни.АКПЗ изкупува от кредитни институции - банки, небанкови финансови институции, както и от други дружества, които оперират на пазара, значителни по обем портфейли от различни видове вземания:

  • Обезпечени и необезпечени вземания от физически и юридически лица (търговски дружества, ЕТ, земеделски производители);
  • Потребителски и стокови кредити на физически лица;
  • Кредитни линии на физически и юридически лица;
  • Вземания по кредитни карти от физически лица;
  • Ипотечни кредити;
  • Вземания по фактури;

Ако проявявате интерес към цесия, не се колебайте да се свържете с нас!

СертификатиКонтакти

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.01.2023 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД