Често задавани въпроси

Често задавани въпроси
 • 01. Какви предимства ми носи сътрудничеството с Вас?
  Ние сме професионалисти в сферата на управление на портфейли и събиране на вземания, защото ежедневно се занимаваме с това и познаваме най-добрите практики и стратегии. Ние сме посредник между Вас и Вашите длъжници, като основната ни цел е запазване на имиджа на Вашата компания и реализиране на плащания по просрочията.
  Основно преимущество на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД е обстоятелството, че разполага с висококвалифицирани мениджъри с дългогодишен практически опит, доказан експертен екип и изградена мрежа от опитни юрисконсулти в цялата страна. Ние притежаваме знания и умения и сме основно специализирани в управлението и събирането на просрочени вземания по необслужвани от заемателите парични кредити. В изпълнение на своите задължения, нашите експерти стриктно спазват и се съобразяват с действащото в България законодателство.

  Дружеството използва иновативни системи и методи за анализи в управлението на портфейлите от вземания.

 • 02. Мога ли да бъда сигурен, като Ви поверявам информация за моята фирма и лични данни?
  При започване на работа по Ваши случаи ние подписваме договор и споразумение за конфиденциалност. Компанията администратор на лични данни и спазва всички политики и добри практики за защита на личните данни. Като администратор на лични данни компанията спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и GDPR и подлежи на регулация от страна на Комисията за защита на личните данни, което гарантира на нашите партньори и клиенти спокойствие и сигурност, когато ни поверяват за обработка личните данни на задължените лица.

 • 03. Защо трябва да се доверя на Вас, като на пазара има много други фирми?
  На пазара има много фирми за събиране на вземания, но малко от тях са с безупречна репутация. Тази репутация Ви гарантира, че при работата с нас, за Вас няма да има неблагоприятни законови последици от предприети от нас действия към Ваши длъжници. Ние спазваме стриктно законодателството на Република България.
  АКПЗ е коректен партньор, като в на основата на нашите партньорства стоят диалога и качеството на извършената от Дружеството дейност. Наред с високите стандарти на работа, основен приоритет на екипа на „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ АД е запазване на добрата репутация и имиджа на своите клиенти.

 • 04. Какви действия предприемаме, за да съберем просрочено вземане?
  Методите, използвани от дружеството, са изцяло съобразени с българското законодателство и са свързани с т.нар. мек подход за събиране. Подходът включва телефонни обаждания, информационни писма, покани (напомнителни, уведомяващи за действия, уведомяващи за резултат), SMS-съобщения, имейли, както и най-новите методи, свързани със социалните мрежи. Нашите колектори са професионалисти, като за това говори високата резултатност, която постигат. Служителите на Агенция за контрол на просрочени задължения успешно се адаптират към спецификите на различни по вид вземания с оглед опита и многообразието от клиенти на дружеството.

 • 05. Събирането на вземания законно ли е в Република България?
  Съгласно българското законодателство всяка незабранена със закон икономическа дейност е позволена. „Агенция за контрол на просрочени задължения“ (АКПЗ) е създадена през 2013 година. Дружеството извършва дейност в областта на изкупуването и управлението на портфейли с просрочени задължения. Компанията е регистрирана в БНБ като небанкова финансова институция.В Закона за задълженията и договорите и Гражданския процесуален кодекс законодателят е регламентирал правото на всеки кредитор да потърси своето вземане. Следователно може да бъдете сигурни, че осъществяваната от нас услуга е законна.

Уважаеми клиенти, бихме искали да Ви информираме, че спазвайки добрите практики при защита на личните Ви данни, направихме изменения и допълнения в нашата Политика за поверителност, считано от 01.05.2024 г. Моля, да се запознаете с обновената ни Политика за поверителност в съответната секция на сайта ни.
Благодарим за успешното ни сътрудничество!

С уважение и отговорност,
„Агенция за контрол на просрочени задължения“ AД